عباس محمدی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/01
نام تیم : مس کرمان
عباس محمدی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!