عباس محمدی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/01
نام تیم : مس کرمان
عباس محمدی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با آرمان گهر