عباس محمدی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/01
نام تیم : مس کرمان
عباس محمدی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک