مجبی حسینی

مسوولیت : سرمربی
تاریخ تولد : 1352/09/01
نام تیم : مس کرمان
مجبی حسینی

پیش بینی شما از بازی مس و استقلال خوزستان؟