احمد نخعی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1350/02/07
نام تیم : مس کرمان
احمد نخعی

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99