احمد نخعی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1350/02/07
نام تیم : مس کرمان
احمد نخعی

بهترین اتفاق سال 98 برای تیم های باشگاه مس کرمان از نظر شما؟!