سجاد گرائیلی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 12
تاریخ تولد : 1377/07/29
نام تیم : مس کرمان
سجاد گرائیلی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک