عرفان رشیدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 21
تاریخ تولد : 1378/10/27
نام تیم : مس کرمان
عرفان رشیدی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک