کیان عباسپور

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 14
تاریخ تولد : 1375/06/12
نام تیم : مس کرمان
کیان عباسپور

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک