مهدی تیکدری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 7
تاریخ تولد : 1375/04/22
نام تیم : مس کرمان
مهدی تیکدری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک