میلاد محمدی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 20
تاریخ تولد : 1373/01/29
نام تیم : مس کرمان
میلاد محمدی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک