رضا ستاری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 34
تاریخ تولد : 1372/05/28
نام تیم : مس کرمان
رضا ستاری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک