عیسی پرتو

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 66
تاریخ تولد : 1364/02/31
نام تیم : مس کرمان
عیسی پرتو

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک