محمدرضا پورمحمد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 77
تاریخ تولد : 1365/11/18
نام تیم : مس کرمان
محمدرضا پورمحمد

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک