محمدرضا پورمحمد

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 77
تاریخ تولد : 1365/11/18
نام تیم : مس کرمان
محمدرضا پورمحمد

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان