فرشید علوی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 72
تاریخ تولد : 1372/01/01
نام تیم : مس کرمان
فرشید علوی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک