مهدی اسلامی

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 25
تاریخ تولد : 1364/02/15
نام تیم : مس کرمان
مهدی اسلامی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک