مهرداد قنبری

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 19
تاریخ تولد : 1368/09/01
نام تیم : مس کرمان
مهرداد قنبری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک