سجاد حیدری

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 9
تاریخ تولد : 1369/12/21
نام تیم : مس کرمان
سجاد حیدری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک