فرزاد حسین خانی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 8
تاریخ تولد : 1359/12/15
نام تیم : مس کرمان
فرزاد حسین خانی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک