حسین حیدری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 3
تاریخ تولد : 1372/04/20
نام تیم : مس کرمان
حسین حیدری

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک