محمد کهندل

مسوولیت : آنالیزور
تاریخ تولد : 1361/06/30
نام تیم : مس کرمان
محمد کهندل

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان