نادر غبیشاوی

مسوولیت : مربی دروازه بان
تاریخ تولد : 1354/06/28
نام تیم : مس کرمان
نادر غبیشاوی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک