حمید حسین خانی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1356/03/10
نام تیم : مس کرمان
حمید حسین خانی

امتیاز هواداران به تیم های فوتبال مس در فصل گذشته