حمید حسین خانی

مسوولیت : مربی
تاریخ تولد : 1356/03/10
نام تیم : مس کرمان
حمید حسین خانی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان