حجت جهرمی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1353/10/14
نام تیم : مس کرمان
حجت جهرمی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با سرخپوشان