حجت جهرمی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1353/10/14
نام تیم : مس کرمان
حجت جهرمی

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک