حجت جهرمی

مسوولیت : سرپرست
تاریخ تولد : 1353/10/14
نام تیم : مس کرمان
حجت جهرمی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان این تیم در فصل 97-98