ایرج کهندل

مسوولیت : عضو هیات مدیره
ایرج کهندل

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97