ایرج کهندل

مسوولیت : عضو هیات مدیره
ایرج کهندل

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شاهین بوشهر