علی قرایی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
علی قرایی

با انتقال بازی‌های مس به استادیومی غیر از شهر کرمان موافقید؟