مهدی سیاوشی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
مهدی سیاوشی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شاهین بوشهر