مهدی سیاوشی

مسوولیت : عضو هیات مدیره
مهدی سیاوشی

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97