حمید اخلاقی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
حمید اخلاقی

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97