حمید اخلاقی

مسوولیت : رئیس هیات مدیره
حمید اخلاقی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شاهین بوشهر