محمد رضا کافی

مسوولیت : مدیر عامل
محمد رضا کافی

بهترین تیم باشگاه مس در فصل 96-97