محمد رضا کافی

مسوولیت : مدیر عامل
محمد رضا کافی

امتیاز هواداران به بازیکنان مس در بازی با شاهین بوشهر