رضا حیدری

جایگاه بازی در زمین : دروازه بان
شماره‌ی پیراهن : 70
تاریخ تولد : 1370/03/04
نام تیم : مس کرمان
رضا حیدری

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان