محمد علی اکبرخواه

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 69
تاریخ تولد : 1369/04/06
نام تیم : مس کرمان
محمد علی اکبرخواه

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان