حسین تهامی

جایگاه بازی در زمین : هافبک
شماره‌ی پیراهن : 33
تاریخ تولد : 1374/11/18
نام تیم : مس کرمان
حسین تهامی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان