امیر حسین امیرطاهری

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 30
تاریخ تولد : 1376/06/27
نام تیم : مس کرمان
امیر حسین امیرطاهری

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با سپاسی