حمید رضا محمد رفیعی

جایگاه بازی در زمین : مهاجم
شماره‌ی پیراهن : 18
تاریخ تولد : 1375/12/18
نام تیم : مس کرمان
حمید رضا محمد رفیعی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی