احسان پورشیخعلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1371/01/12
نام تیم : مس کرمان
احسان پورشیخعلی

پیش بینی شما از بازی راه آهن و مس کرمان