احسان پورشیخعلی

جایگاه بازی در زمین : دفاع
شماره‌ی پیراهن : 17
تاریخ تولد : 1371/01/12
نام تیم : مس کرمان
احسان پورشیخعلی

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با قشقایی