دوشنبه 11 مهر ماه 1401 ساعت 09:38

نظر شما در رابطه با بازی مس کرمان و هوادار

 • برد مس (64 رای)
    
  65.31٪
 • تساوی (7 رای)
    
  7.14٪
 • برد هوادار (27 رای)
    
  27.55٪
تعداد کل آراء : 98
تاریخ اولین رای : 1401/07/11 ساعت 09:41:39
تاریخ آخرین رای : 1401/07/18 ساعت 12:16:22