باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
پنج‌شنبه 28 تیر ماه 1403 ساعت 18:19:24
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

فرا رسیدن روز ملی خلیج فارس گرامی باد

دوشنبه 10 اردیبهشت ماه 1403 ساعت 12:56

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان فرا رسیدن روز ملی خلیج تا همیشه فارس را بر عموم ایرانیان وطن دوست گرامی می دارد.

ای همیشه نیلگون، ای خلیج فارس

نام نامی ات همواره جاودانه است

نام نامی ات همواره بر زبان موج

جاودان ترین سرود عاشقانه است

10 اردیبهشت روز ملی خلیج همیشه فارس گرامی باد

لینک خبر‌ :: http://mes-fc.ir/news/?Id=79219