باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
یکشنبه 3 تیر ماه 1403 ساعت 01:02:40
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

برای یک روز خاص و خاصیتی فراتر از همه روزهای معمول

دوشنبه 25 اردیبهشت ماه 1402 ساعت 11:10

دست روزگار همیشه آنقدر قدرت دارد که روزهای خاص را در تقویم زندگی ما رقم بزند...روزهای خاصی که البته شاخصه های خاص رفتاری از ما طلب می کند تا این ما باشیم که آن روز خاص و یا به تعبیر دیگر سرنوشت ساز را بهترین و یا بدترین روز از روزگار خود نمائیم...

و حالا ما در آستانه یک روز خاص دیگر از زندگی خود با تیم فوتبال مس کرمان هستیم و وقتی صحبت از این ما می شود یعنی خانواده بزرگ مس کرمان....خانواده ای شامل همه اعضای تیم فوتبال آن، اعضای باشگاهش، هوادارانش، رسانه هایش و هر آنکس که در کرمان و ایران به نوعی شادی خود را با موفقیت این تیم پیوند زده است.

رفتار خاص در این روز خاص یعنی یک تفاوت آشکار با همه روزهای گذشته که عادی شده بود...یعنی اینکه تفاوت از ظاهر و باطن آن مشخص باشد و یعنی اینکه هرچه که ما را در روزهای قبل عادی نشان می داد در این روز به شکلی باشد که تفاوت را در وجود ما هویدا کند...

شاید برای فوتبال ایران عادی باشد که مس کرمان بنا به شرایط متفاوتش از سپاهان عقب باشد که در شرایط معمولی و منطقی این موضوع غیرقابل کتمان است و همان بحث عدد و ارقام هزینه شده در دو تیم این موضوع را آشکار می کند اما اینجا صحبت از یک روز خاص است روزی است که مس کرمان با همان رفتار و تفکر خاص این روز، می خواهد همه منطق آن را برهم بزند...

شاید برای سکوهای ورزشگاه های فوتبال ایرن امر عادی و طبیعی باشد که یک تیم در شرایط خطرناک جدول با قهر هوادارانش روبرو شود و با کوچکترین موضوعی از کوره در روند و اعتراض را بر قرار ترجیح دهند اما  در این روز خاص یک سوپرایز خاص از سمت سکوها یعنی یک تشویق نود دقیقه ای یعنی اینکه سپاهان و حتی قدرتمندتر از آن با همه تفکر حرفه ای خود تحت تاثیر این جو خاص ورزشگاه قرار بگیرند و با موج نارنجی غیر منتظره روبرو شوند...

شاید پیچ تند این بازی محل خوبی برای خیلی از تسویه حساب های شخصی گذشته باشد اما اگر کسی به خاص بودن خود و شخصیتش معتقد باشد و نگاه را از خاص دیدن به نوک بینی به افق های بلندتر ببریم درست در همین بزنگاه می توانیم بزرگی خود را برای رسیدن به بزرگترین جایگاه ها اثبات کنیم....

روزهای خاص رفتارهای خاص می خواهد... از تیمی که فقط چشمه ای از خاص بودن خود را در بزنگاه ها در بازی برابر ملوان در جو وحشتناک انزلی نشان داد و ثابت کرد با اراده می تواند بی اشتباه و مقتدر باشد تا یک استان که ثابت می کند هرچه به معمولی بدون متهم شود اما در روزهایی که باید خاص باشد چنان این خاصیت را از خود نشان می دهد که همه را وادار به احترام خود کند...ما همه در روزهای خاص خاصیت هایی بزرگ برای شگفت زده کردن همگان داریم...

لینک خبر‌ :: http://mes-fc.ir/news/?Id=78228