باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
شنبه 16 اسفند ماه 1399 ساعت 21:32:31
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

وحید صالحی و یادآوری یک داوری تلخ در بازی مس و شاهین

پنج‌شنبه 6 آذر م