باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
شنبه 16 اسفند ماه 1399 ساعت 21:17:59
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

تداوم قضاوت های نامناسب مهدی جبرئیلی برای مس کرمان/وقتی در چیدمان داور دقت نمی شود