باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت‌مس‌کرمان
Sanat Mes Kerman F.C.
تاریخ روز
چهارشنبه 30 مهر ماه 1399 ساعت 23:13:27
نوع قلم :‌   اندازه‌ی قلم :‌

باور به پیروزی...باور به خود...باور به صعود.../لشکر متحد کرمان پرتلاش بر سر تمام کردن کار

شنبه 11 مرداد ماه 1399 ساعت 17:22

زمانی که باور بر هدف در تاروپود لشکر تنیده شود، پیروزی لبخند خود را نمایان می کند...وقتی که سربازان فتح را نزدیک به خود می بینند، تلاش برای پیروزی در هر جنگی کار هر روز آن ها می شود و آن دم که صعود به قله به گام های نهایی می رسد، دیگر هیچ پایی برای لغزیدن نمی ماند...

مس کرمان همه این هاست و در سه گام پایانی خود برای رسیدن به هدفی که عمری به مدت یک سال اما به قامت یک زندگی بر سر آن گذاشته است بی تابی عاقلانه می کند و با جهش های منطقی درصدد است از این خط پایان برای یک عمر خوشبختی عبور کند...

سربازان نارنجی پوش مس به خوبی می دانند وقتی می توانند از ته دل و با آسودگی خیال دست های خود را فاتحانه بالا ببرن که کار تمام شده باشد و جئلز صعود رسما به نام آن ها امضا شده باشد...

مسیر برای رسیدن به قله هموار است و پیشتازی برای عبور سریع تر از خط پایان فراهم اما عقل و منطق در چنین شرایطی حکمی دارد و آن این است که آسودگی خیال پیش از موعد ممنوع...شادی قبل از پیروزی نهایی قدغن... و خواب رفتن در خنکای قبل از صعود هرگز...

سه گام در پیش و توانی بیش از پیش در تن برای جهیدن از این سه گام تا بماند یادگار این پیروزی بزرگ نه حسرتی که مس هرگز نمی خواهد به آن مبتلا باشد.

لینک خبر‌ :: http://mes-fc.ir/news/?Id=75256