شماره‌ی خبر : ‌77373 | تعداد بازدید : 479
شنبه 10 اردیبهشت ماه 1401 ساعت 17:25

روز ملی خلیج فارس گرامی باد

مسی های شهر کرمان که برای بازی برابر شاهین بوشهر در سواحل نیلگون خلیج تا ابد فارس به سر می برند روز ملی خلیج فارس را در کنار آن گرامی داشتند.

روز ملی خلیج فارس گرامی باد

مسی های شهر کرمان که برای بازی برابر شاهین بوشهر در سواحل نیلگون خلیج تا ابد فارس به سر می برند روز ملی خلیج فارس را در کنار آن گرامی داشتند.

قسم بر سنت و آیین و ایمان
که جانم بارها تقدیمت ایران

که تا من زنده ام دنیا بداند
خلیج فارس، خلیج فارس ماند

که تا ما زنده ایم تا زندگی هست
همانا فارس پسوند خلیج است


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با بازی مس و استقلال