شماره‌ی خبر : ‌77273 | تعداد بازدید : 671
یکشنبه 22 اسفند ماه 1400 ساعت 12:41

برنامه بازی های هفته 18 تا 23 مس نوین در لیگ دو اعلام شد

برنامه بازی های لیگ دسته دوم کشور از هفته هجدهم تا بیست و سوم اعلام شد که بر این اساس برنامه بازی های تیم مس نوین به این شرح می باشد:

برنامه بازی های هفته 18 تا 23 مس نوین در لیگ دو اعلام شد

برنامه بازی های لیگ دسته دوم کشور از هفته هجدهم تا بیست و سوم اعلام شد که بر این اساس برنامه بازی های تیم مس نوین به این شرح می باشد:

هفته هجدهم - دوشنبه 15 فروردین‌ماه 1401
پیام توس خراسان - شهدای رزکان البرز - ساعت 19:30 - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
اترک بجنورد -  ون پارس نقش جهان - ساعت 19:40 - ورزشگاه 19 مهر بجنورد
شهید قندی یزد - مس نوین کرمان - ساعت 19:45 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
شهرداری نوشهر - اسپاد تهران - ساعت 20 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
عقاب تهران - نود ارومیه - ساعت 20 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود 
سپیدرود رشت - آبی پوشان امید تهران - ساعت20:10 - ورزشگاه سردار جنگل رشت
فولاد نوین اهواز - خلیج فارس بندرماهشهر - ساعت 20:10 - ورزشگاه اختصاصی فولاد
پاس همدان - شاهین بندرعامری - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان

سه شنبه 16 فروردین ماه 1401

(مس نوین استراحت)

شهرداری بندرعباس - شهرداری بم - ساعت 19:30 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
شهید اورکی اسلامشهر - چوکای تالش - ساعت 20 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر
شهرداری بندرماهشهر - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 20 - ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر
ایرانجوان بوشهر - نیروی زمینی تهران - ساعت 20 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر
بعثت کرمانشاه - شهدای بابلسر - ساعت 20:20 - ورزشگاه آزادی کرمانشاه

هفته نوزدهم - دوشنبه 22 فروردین‌ماه 1401
شهرداری بم - شهدای رزکان البرز - ساعت19:30  - ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس - بعثت کرمانشاه - ساعت 19:40 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مهیار ایمان سبز فارس - پاس همدان - ساعت 20 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود
شاهین بندرعامری - عقاب تهران - ساعت 20 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر
شهدای بابلسر - شهید اورکی اسلامشهر - ساعت 20 - ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا
ون پارس نقش جهان - شهید قندی یزد - ساعت 20:10 - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
مناطق نفت خیز جنوب - ایرانجوان بوشهر - ساعت 20:10 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
آبی پوشان امید تهران - پیام توس خراسان - ساعت 20:10 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر
نیروی زمینی تهران - سپیدرود رشت - ساعت 20:10 - ورزشگاه غدیر تهران
چوکای تالش - شهرداری بندرماهشهر - ساعت 20:15 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود
نود ارومیه - فولاد نوین اهواز - ساعت 20:30 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

سه شنبه 23 فروردین‌ماه 1401
اسپاد تهران - اترک بجنورد - ساعت 20:10 - ورزشگاه متعاقبا اعلام می‌شود

پنجشنبه 25 فروردین ماه 1401
خلیج فارس بندرماهشهر - شهرداری نوشهر - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهدای ماهشهر 

هفته بیستم -  یکشنبه  28  فروردین‌ماه 1401
مس نوین کرمان - ون پارس نقش جهان - ساعت 19:45 - ورزشگاه شهید باهنر کرمان
سپیدرود رشت - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 20:20 - ورزشگاه سردار جنگل رشت

دوشنبه 29 فروردین ماه 1401
پیام توس خراسان - نیروی زمینی تهران - ساعت 19:45 - ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
ایرانجوان بوشهر - چوکای تالش - ساعت 20:10 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر
شهدای رزکان البرز - آبی پوشان تهران - ساعت 20:15 - ورزشگاه انقلاب کرج
شهید اورکی اسلامشهر 0 شهرداری بندرعباس 0 ساعت 20:15 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر
شهرداری بندرماهشهر - شهدای بابلسر - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر
بعثت کرمانشاه - شهرداری بم - ساعت 20:30 - ورزشگاه آزادی کرمانشاه

سه شنبه 30 فروردین ماه 1401
اترک بجنورد - خلیج فارس بندرماهشهر - ساعت 19:50 - ورزشگاه 19 مهر بجنورد 
شهید قندی یزد - اسپاد تهران - ساعت 20 - ورزشگاه شهید نصیری یزد
عقاب تهران - مهیار ایمان سبز فارس - ساعت 20:15 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود 
شهرداری نوشهر - نود ارومیه - ساعت 20:15 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود
فولاد نوین اهواز - شاهین بندرعامری - ساعت 20:15 - ورزشگاه اختصاصی فولاد

هفته بیست و یکم - دوشنبه 5 اردیبهشت ماه 1401
شهدای بابلسر - ایرانجوان بوشهر - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهدای سیمرغ کیاکلا
اسپاد تهران - ون پارس نقش جهان - ساعت 20:20 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می‌شود 
پاس همدان - مس نوین کرمان - ساعت 20:30 - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان 

سه شنبه 6 اردیبهشت ماه 1401
شهرداری بم - شهید اورکی اسلامشهر - ساعت 19:40 - ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس - شهرداری بندرماهشهر - ساعت 19:45 - ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
مناطق نفت خیز جنوب - پیام توس خراسان - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهدای نفت گچساران
نیروی زمینی تهران - آبی پوشان امید تهران - ساعت 20:20 - ورزشگاه غدیر تهران
خلیج فارس بندرماهشهر - شهید قندی یزد - ساعت 20:20 - ورزشگاه شهدای بندر ماهشهر
بعثت کرمانشاه - شهدای رزکان البرز - ساعت 20:30 - ورزشگاه آزادی کرمانشاه 
چوکای تالش - سپیدرود رشت - ساعت  20:30 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
نود ارومیه - اترک بجنورد - ساعت 20:45 - ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود

*در صورت تعیین ورزشگاه تختی بندر انزلی تا تاریخ 28 فروردین ماه 1401 به عنوان محل برگزاری دیدار تیم‌های چوکای تالش و سپیدرودرشت زمان برگزاری این دیدار از روز سه شنبه 6 اردیبهشت ماه به پنجشنبه 8 اردیبهشت ماه تغییر خواهد یافت.

چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه 1401 
مهیار ایمان سبز فارس - فولاد نوین اهواز - ساعت 20:10- ورزشگاه متعاقباً اعلام می شود
شاهین بندرعامری - شهرداری نوشهر - ساعت 20:15 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر 

هفته بیست و دوم - سه شنبه 13 اردیبهشت ماه 1401
شهید اورکی اسلامشهر - بعثت کرمانشاه - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر

چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه 1401
پیام توس خراسان - چوکای تالش - ساعت 16:30- ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
اترک بجنورد - شاهین بندرعامری - ساعت 16:30 - ورزشگاه تختی بجنورد
مس نوین کرمان - اسپاد تهران - ساعت 16:30 - ورزشگاه شهرداری کرمان 
شهدای رزکان البرز - نیروی زمینی تهران - ساعت 16:45 - ورزشگاه انقلاب کرج
آبی پوشان امید تهران - مناطق نفت خیز جنوب - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر
عقاب تهران - پاس همدان - ساعت 16:45 - ورزشگاه کارگران تهران
ون پارس نقش جهان - خلیج فارس بندرماهشهر - ساعت 16:45 - ورزشگاه فولادشهر اصفهان
شهرداری نوشهر - مهیار ایمان سبز فارس - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهدای نوشهر
شهید قندی یزد - نود ارومیه - ساعت 16:45 - ورزشگاه شهید نصیری یزد 
سپیدرود رشت - شهدای بابلسر - ساعت 16:45 - ورزشگاه سردار جنگل رشت 
ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرعباس - ساعت 17 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر
شهرداری بندرماهشهر - شهرداری بم - ساعت 17 - ورزشگاه شهدای ماهشهر 

هفته بیست و سوم - سه شنبه 20 اردیبهشت ماه 1401
شهرداری بم - ایرانجوان بوشهر - ساعت 17 - ورزشگاه فجر بم
شهرداری بندرعباس - سپیدرود رشت - ساعت 17 - ورزشگاه خلیج فارس بندر عباس
بعثت کرمانشاه - شهرداری بندرماهشهر - ساعت 17 - ورزشگاه آزادی کرمانشاه
شهدای بابلسر - پیام توسعه خراسان - ساعت 17 - ورزشگاه شهید علیزاده بابلسر
چوکای تالش - آبی پوشان امید تهران - ساعت 17 - ورزشگاه پوریا ولی تالش
مناطق نفت خیز جنوب - نیروی زمینی تهران - ساعت 17 - ورزشگاه  شهدای نفت گچساران
شهید اورکی اسلامشهر - شهدای رزکان البرز - ساعت 17 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر 
عقاب تهران - مس نوین کرمان - ساعت 17 - ورزشگاه شهدای اسلامشهر
پاس همدان - فولاد نوین اهواز - ساعت 17 - ورزشگاه شهید حاجی بابایی همدان
مهیار ایمان سبز فارس - اترک بجنورد - ساعت 17 - ورزشگاه شهید دستغیب شیراز
نود ارومیه - ون پارس نقش جهان - ساعت 17 - ورزشگاه تختی ارومیه
خلیج فارس بندرماهشهر - اسپاد تهران - ساعت 17 - ورزشگاه شهدای ماهشهر
شاهین بندرعامری - شهید قندی یزد - ساعت 17 - ورزشگاه شهید نادر مهدوی بوشهر


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

پیش بینی شما از بازی چادرملو و مس کرمان