شماره‌ی خبر : ‌77092 | تعداد بازدید : 514
سه‌شنبه 7 دی ماه 1400 ساعت 18:36

اعلام برنامه بازی های نوین از هفته نهم تا چهاردهم در لیگ دو

برنامه بازی های تیم فوتبال مس نوین در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور از هفته نهم تا چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور به شرح زیر اعلام شد:

اعلام برنامه بازی های نوین از هفته نهم تا چهاردهم در لیگ دو

برنامه بازی های تیم فوتبال مس نوین در رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور از هفته نهم تا چهاردهم رقابت های لیگ دسته دوم فوتبال کشور به شرح زیر اعلام شد:

هفته نهم - پنجشنبه 23 دی‌ماه 1400
خلیج فارس ماهشهر – ون پارس اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه شهدا ماهشهر
اسپاد تهران-مس نوین کرمان- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران
پاس همدان – عقاب تهران- ساعت 14- ورزشگاه  حاجی بابایی همدان
شاهین بندرعامری- اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه مهدوی بوشهر
مهیار ایمان سبز- شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبااعلام میشود شیراز
گل ریحان البرز- فولادنوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام
نود ارومیه –شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه

هفته دهم - چهارشنبه 29 دی‌ماه 1400
اسپاد تهران-خلیج فارس ماهشهر- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران
مس نوین کرمان-عقاب تهران - ساعت 14- ورزشگاه شهرداری  کرمان
شهید قندی یزد-شاهین بندرعامری- ساعت 14- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری نوشهر- گل ریحان البرز - ساعت 14- ورزشگاه شهدا نوشهر
فولادنوین اهواز-پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
اترک بجنورد- مهیارایمان سبز فارس- ساعت 14- ورزشگاه تختی بجنورد
ون پارس اصفهان- نود ارومیه - ساعت 14- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر

هفته یازدهم - سه شنبه 5 بهمن‌ماه 1400
گل ریحان البرز – اترک بجنورد- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا  اعلام می شود.
عقاب تهران – فولاد نوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران
پاس همدان – شهرداری نوشهر- ساعت 14- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
مهیار ایمان سبز فارس-شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام  میشود
نود ارومیه – اسپاد تهران- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه
خلیج فارس ماهشهر-مس نوین کرمان- ساعت 14:15 - ورزشگاه شهدا ماهشهر
شاهین بندرعامری- ون پارس اصفهان- ساعت 14:15 - ورزشگاه مهدوی  بوشهر

هفته دوازدهم - دوشنبه 11 بهمن‌ماه 1400
مس نوین کرمان-فولادنوین اهواز- ساعت 14- ورزشگاه شهرداری کرمان
اسپاد تهران – شاهین بندرعامری- ساعت 14- ورزشگاه هما تهران
شهیدقندی یزد – گل ریحان البرز- ساعت 14- ورزشگاه نصیری یزد
شهرداری نوشهر – عقاب تهران- ساعت 14- ورزشگاه شهدا نوشهر
اترک بجنورد – پاس همدان- ساعت 14- ورزشگاه تختی بجنورد
ون پارس اصفهان – مهیارایمان سبز فارس - ساعت 14- ورزشگاه فولادشهر فولادشهر
خلیج فارس ماهشهر – نود ارومیه - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا ماهشهر

هفته سیزدهم - شنبه 16 بهمن‌ماه 1400
شاهین بندرعامری – خلیج فارس ماهشهر- ساعت 14:15- ورزشگاه مهدوی  بوشهر
مهیار ایمان سبز فارس-اسپاد تهران - ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام  میشود

یکشنبه 17 بهمن‌ماه 1400
پاس همدان – شهیدقندی یزد- ساعت 14- ورزشگاه حاجی بابایی  همدان
گل ریحان البرز- ون پارس اصفهان- ساعت 14- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود.
نود ارومیه – مس نوین کرمان- ساعت 14- ورزشگاه تختی ارومیه
عقاب تهران – اترک بجنورد - ساعت 14- ورزشگاه هما تهران
فولادنوین اهواز- شهرداری نوشهر - ساعت 14:15- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

هفته چهاردهم - دوشنبه 9 اسفندماه 1400
شهرداری نوشهر - مس نوین کرمان - ساعت 14:15- ورزشگاه شهدا نوشهر
عقاب تهران - شهید قندی یزد - ساعت 14:15- ورزشگاه هما تهران
پاس همدان - ون پارس اصفهان  - ساعت 14:15- ورزشگاه حاجی بابایی همدان
فولاد نوین اهواز - اترک بجنورد - ساعت 14:30- ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز
شاهین بندرعامری -  نود ارومیه  - ساعت 14:30- ورزشگاه مهدوی بوشهر

سه شنبه 10 اسفندماه 1400
گل ریحان البرز -  اسپاد تهران  - ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام می شود
ایمان سبز فارس - خلیج فارس ماهشهر - ساعت 14:15- ورزشگاه متعاقبا اعلام میشود


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران باشگاه مس به یازده بازیکن این فصل با بیشترین دقایق بازی