شماره‌ی خبر : ‌75498 | تعداد بازدید : 152
دوشنبه 5 آبان ماه 1399 ساعت 11:13

اهمیت پیشگیری از آسیبهای ورزشی در زمان شیوع بیماری کرونا

عضو کمیته پزشکی فدراسیون و ستاد پیشگیری از کرونا در فوتبال در یادداشتی به اهمیت پیشگیری از آسیب های ورزشی در زمان شیوع بیماری کرونا پرداخته است.

اهمیت پیشگیری از آسیبهای ورزشی در زمان شیوع بیماری کرونا

عضو کمیته پزشکی فدراسیون و ستاد پیشگیری از کرونا در فوتبال در یادداشتی به اهمیت پیشگیری از آسیب های ورزشی در زمان شیوع بیماری کرونا پرداخته است.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ در یادداشت دکتر علیرضا شهاب،که در شماره سوم مجله فدراسیون فوتبال منتشر شده آمده است:

فوتبال ورزشی پرهیجان و پر برخورد است که در آن انواعی از حرکات پرشی ،افزایش و کاهش شتاب و تغییر جهت های ناگهانی رخ میدهد و بسیار طبیعی است که با توجه به ذات این ورزش احتمال بروز آسیبهای ورزشی در آن زیاد باشد.

از طرفی با بروز آسیب، هزینه های مستقیم و غیر مستقیم زیادی به ورزشکار ،باشگاه یا تیمهای ملی وارد میشود.هزینه های بالای درمانهی جراحی و فیزیوتراپی و ..... همچنین محرومیت ورزشکار از فعالیت ورزشی که مدت زمان این محرومیت بستگی به نوع آسیب دارد و میتواند ضرر زیادی را متوجه بازیکن ،مربی ،باشگاه و تیمهای ملی کند.

از همه مهمتر بعضی از این آسیبها میتوانند طول دوره قهرمانی و عمر فعالیت ورزشی او را متاثر سازند و چه بسیار بازیکنان مستعدی که به دلیل مصدومیت مجبور به خداحافظی از فوتبال شده اند.
در شرایط کنونی با توجه به پاندمی کووید-19 و تاثیر مستقیم آن بر مدت زمان فعالیت های ورزشی و محدودیتهای تمرینی ناشی از این بیماری ، حفظ آمادگی بازیکنان و اتخاذ روشهای تمرینی مناسب جهت پیشگیری از آسیب ناشی از فعالیت های محدود شده، اهمیت بسزایی دارد.

بیشتر آسیب های ورزشی در فوتبال در اندام تحتانی رخ میدهند.شایعترین این آسیبها ، آسیبهای لیگامانی مچ پا ،آسیب های زانو ، آسیب عضلات چهارسر ران ، همسترینگ و عضلات نزدیک کننده ران است که در بعضی موارد میتوانند حتی تا یکسال بازیکن را از فعالیت ورزشی محروم کند که تبعات سنگینی هم برای بازیکن هم باشگاه و هم تیم های ملی در بر دارد و متاسفانه با شیوع بیماری کرونا میزان بروز این آسیب ها نیز افزایش یافته است.

از مهمترین راه های پیشگیری از آسیب ورزشی اقدام به انجام معاینات پیش از فصل جهت تعیین نواقص و مشکلات عضلانی –اسکلتی و همچنین طراحی راهکارهایی جهت رفع این نواقص و افزایش ظرفیت حرکتی بازیکنان است.

از سوی دیگر بر اساس مطالعات صورت گرفته ، انجام تمرینات پیشگیرانه مانند پروتکلهای تمرینی 11+که توسط فدراسیون جهانی فوتبال FIFA مطرح شده میتواند میزان بروز این آسیبها را به طور مشخص و معنی داری کاهش دهد .لذا منطقی به نظر میرسد که بازیکنان و مربیان با دانستن و انجام این روشهای تمرینی ساده که زمان بسیار کمی از تمرینات روزانه آنها را به خود اختصاص میدهد و در وهله گرم کردن پیش از تمرینات اصلی قابل انجام است نسبت به پیشگیری از این آسیبها اقدام نمایند تا در یک مسیر مستمر در جهت نیل به اهداف قهرمانی گام بردارند.

این تمرینات از بخشهای مخلتفی از جمله تمرینات دویدن ،قدرتی ،تعادلی ، پلایومتریک و تمرینات هماهنگ کننده عصب و عضلات تشکیل شده است و دارای اهدافی شامل بهبود کنترل حرکتی اندام تحتانی ،افزایش ثبات ناحیه مرکزی بدن و افزایش آگاهی از وضعیت مفاصل اندام تحتانی است و منجر به بهبود اجرای امن و درست الگو های حرکتی میشود تا از این طریق میزان بروز آسیبها کاهش یابد.

کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال و ایفمارک آمادگی دارند تا در زمینه آموزش این تمرینات و نظارت بر اجرای آنها در کنار بازیکنان و مربیان عزیز باشند تا دوره پاندمی کرونا را با کمترین میزان بروز آسیب ورزشی در فوتبال سپری کنیم.


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

به نظر شما مس در پایان نیم فصل صدرنشینی لیگ یک را حفظ می کند