شماره‌ی خبر : ‌75043 | تعداد بازدید : 142
چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه 1399 ساعت 13:20

با تمرکزی بیشتر برای نیم فصل سوم لیگ/سربازان شایسته نارنجی با تمام توان به خط می شوند

برای آن هایی که به خودشان باور دارند، هیچ چیز لذیذ تر از آن نیست که افتخار را در محل خود برای یک عمر جاودانگی به ثبت برسانند...آن هایی که از توان خودشان آگاه هستند و می دانند که هیچ چیز به غیر از خودشان مانعی برای بزرگی و پیروزی آن ها نیست...

با تمرکزی بیشتر برای نیم فصل سوم لیگ/سربازان شایسته نارنجی با تمام توان به خط می شوند

برای آن هایی که به خودشان باور دارند، هیچ چیز لذیذ تر از آن نیست که افتخار را در محل خود برای یک عمر جاودانگی به ثبت برسانند...آن هایی که از توان خودشان آگاه هستند و می دانند که هیچ چیز به غیر از خودشان مانعی برای بزرگی و پیروزی آن ها نیست...

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ این ها همه شمایل و معرف تیمی است که با شایستگی تمام، خود را پله به پله به مرز موفقیت رساند و آنقدر شایسته بود که همه نیروها و انرژی های منفی نتوانست آن ها را از رسیدن به جایگاهی که برای خود هدف قرار داده بود باز دارد...

این ها همه شناسه های تیم فوتبال مس کرمان است که برای کسب موفقیت آنقدر برروی غلطک قرار داشت که برای رسیدن به موفقیت هر چیزی را به سود خود صاف کند و چه بسا اگر ترمز این غلتک نه در زمین فوتبال که در بیرون از آن توسط کرونا کشیده نشده بود، امروز جشن رسیدن خود به مقصد را با رقص پرچم نارنجی خود برپا کرده بود.

اما باور به شایستگی زمان و مکان نمی شناسد و نارنجی های این فصل کرمان آنقدر برای اثبات تمام رخ شایستگی برای خود انگیزه دارند که پس از غلبه بر حریفان داخل زمین، آنقدر قوی و پر انرژی باشند که در بیرون از زمین هم بر هر حریفی از جمله کرونا و همه رخوت هایی که در فوتبال به وجود آورد غلبه کنند تا قله مقصود خود را فتح نمایند.

این مس که در 16 بازی قبلی خود 10 پیروزی و 5 تساوی و تنها یک شکست ثبت می کند و در هفت مسابقه قبلی خود با باخت بیگانه می شود و برابر تمامی رقیبان بالای جدولی خود امتیاز کسب می کند، از هر نظر ابعاد شایستگی برای خود را در این فصل اندازه زده است و از همین رو چشمان نارنجی کرمان در این فصل امیدوارتر از همیشه به تلاش سربازان خط مقدم خود زل زده است.

اما حالا هشت خاکریز مهم در مقطعی از فصل باقی مانده است که با توجه به همه اتفاقات رخ داده می توان آن را نیم فصل سوم لیگ این فصل دانست...جایی که باید محل پرواز نارنجی های شهر کرمان باشد و با توجه به چینش بازی های خانگی و برنامه کلی بازی های پیش رو مس، فرصت این پرواز برای شایسته های نارنجی کرمان کاملا فراهم می باشد.

و این پرواز برای نارنجی های شهر کرمان در دسترس خواهد بود اگر با همان باور و توان 16 بازی قبل برای هدف خود بجنگند و حالا که به تمرینات باز می گردند، اول از همه تمرکز و بعد از آن توان کامل خود را معطوف به هدفی کنند که رسیدن به آن می تواند تا همیشه نام آن ها را بزرگ ثبت در تاریخ کند.


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

بهترین تصمیم از نظر شما با توجه به شرایط ادامه بازی های لیگ یک