شماره‌ی خبر : ‌74212 | تعداد بازدید : 390
یکشنبه 10 شهریور ماه 1398 ساعت 14:32

باز از راه محرم غم رسید...

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان فرا رسیدن ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر را به همه سوگواران حسینی(ع) تسلیت عرض می نماید.

باز از راه محرم غم رسید...

باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان فرا رسیدن ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر را به همه سوگواران حسینی(ع) تسلیت عرض می نماید.

باز از راه محرم غم رسید
بر زمین آسمان ماتم رسید

این حلال قد کمان دیگر است
"لیتنا کنا معک" اندر سر است

خرقها را بار دیگر تن کنید
آتشی در قلب این خرمن کنید

تبل و شیپور عذا را سر دهید
هفت اقلیم عطش را سر دهید

ورد سوفی حا و سین و یا و نون
فاعلاتن فاعلاتن فاعلون

"حای" آن حامیم ذات کبریا
"سین" آن سرها زپیکرها جدا

"یای" آن یکتا پرست و یذکرون
"نون" آن باشد قسم بر یسترون

سینه از درد فراغت خسته است
دل به روی غیر تو او بسته است

هیچ دانی در دلم جا کرده ای؟
عرش حق شش گوشه برپا کرده ای؟

عشق بازی با تو معنا می شود
نور حق با تو هویدا می شود

السّلام ای شاه مظلوم و غریب
اسّلام ای "آیهء امن یجیب"

السّلام ای نور چشم مصطفی
اسّلام ای "خالص آل ابا"


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

نظر شما در رابطه با بهترین تیم باشگاه مس کرمان در فصل 98-99