شماره‌ی خبر : ‌64117 | تعداد بازدید : 468
یکشنبه 6 مرداد ماه 1398 ساعت 09:30

شروع بازی های مس در این فصل با دیدار برابر قشقایی در شیراز/برنامه کامل رقابت ها

قرعه کشی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل جدید خود روز گذشته برگزار شد و تیم مس کرمان به همراه 17 تیم دیگر این رقابت ها برنامه مسابقه خود را دریافت کردند.

شروع بازی های مس در این فصل با دیدار برابر قشقایی در شیراز/برنامه کامل رقابت ها

قرعه کشی رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در فصل جدید خود روز گذشته برگزار شد و تیم مس کرمان به همراه 17 تیم دیگر این رقابت ها برنامه مسابقه خود را دریافت کردند.

به گزارش روابط عمومی باشگاه مس؛ بر اساس این قرعه کشی بازی های این فصل مس کرمان از روز 26 مرداد ماه در شیراز و بازی برابر قشقایی آغاز خواهد شد.

برنامه کامل رقابت های این فصل و ترتیب بازی های تیم مس کرمان بدین شرح می باشد:

*هفته اول

سپیدرود رشت - مس رفسنجان
سرخپوشان پاکدشت - ملوان بندرانزلی
خونه به خونه بابل - اروند خرمشهر
قشقایی شیراز - مس کرمان
آرمان گهرسیرجان - گل ریحان البرز
نیروی زمینی تهران - خوشه طلایی ساوه
آلومینیوم اراک - فجرسپاسی شیراز
شهرداری تبریز - نود ارومیه
استقلال خوزستان - بادران تهران

*هفته دوم

نود ارومیه - سپیدرود رشت
مس رفسنجان - استقلال خوزستان
بادران تهران - نیروی زمینی تهران
فجرسپاسی شیراز - شهرداری تبریز
گل ریحان البرز - آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه - قشقایی شیراز
اروند خرمشهر - سرخپوشان پاکدشت
ملوان بندرانزلی - آرمان گهرسیرجان
مس کرمان - خونه به خونه بابل

*هفته سوم

قشقایی شیراز - مس رفسنجان
نیروی زمینی تهران - سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی - اروند خرمشهر
آرمان گهرسیرجان - مس کرمان
سرخپوشان پاکدشت - گل ریحان البرز
شهرداری تبریز - خوشه طلایی ساوه
استقلال خوزستان - فجرسپاسی شیراز
آلومینیوم اراک - نود ارومیه
خونه به خونه بابل - بادران تهران

*هفته چهارم

فجرسپاسی شیراز - بادران تهران
سپیدرود رشت - استقلال خوزستان
مس رفسنجان - نیروی زمینی تهران
بادران تهران - شهرداری تبریز
خوشه طلایی ساوه - آلومینیوم اراک
گل ریحان البرز - قشقایی شیراز
مس کرمان - سرخپوشان پاکدشت
اروند خرمشهر - آرمان گهرسیرجان
نود ارومیه - خونه به خونه بابل

*هفته پنجم

سرخپوشان پاکدشت - مس رفسنجان
شهرداری تبریز - سپیدرود رشت
آلومینیوم اراک - استقلال خوزستان
اروند خرمشهر - مس کرمان
خونه به خونه بابل - گل ریحان البرز
ملوان بندرانزلی - خوشه طلایی ساوه
قشقایی شیراز - فجرسپاسی شیراز
نیروی زمینی تهران - نود ارومیه
آرمان گهرسیرجان - بادران تهران

*هفته ششم

مس کرمان - ملوان بندرانزلی
گل ریحان البرز - اروند خرمشهر
استقلال خوزستان - نیروی زمینی تهران
مس رفسنجان - شهرداری تبریز
سپیدرود رشت - آلومینیوم اراک
نود ارومیه - قشقایی شیراز
بادران تهران - سرخپوشان پاکدشت
فجرسپاسی شیراز - آرمان گهرسیرجان
خوشه طلایی ساوه - خونه به خونه بابل

*هفته هفتم

آرمان گهرسیرجان - مس کرمان
سرخپوشان پاکدشت - سپیدرود رشت
شهرداری تبریز - استقلال خوزستان
آلومینیوم اراک - نیروی زمینی تهران
ملوان بندرانزلی - گل ریحان البرز
مس کرمان - خوشه طلایی ساوه
خونه به خونه بابل - فجرسپاسی شیراز
اروند خرمشهر - نود ارومیه
قشقایی شیراز - بادران تهران

*هفته هشتم

نود ارومیه - ملوان بندرانزلی
مس رفسنجان - اروند خرمشهر
گل ریحان البرز - مس کرمان
نیروی زمینی تهران - شهرداری تبریز
بادران تهران - آلومینیوم اراک
استقلال خوزستان - قشقایی شیراز
فجرسپاسی شیراز - سرخپوشان پاکدشت
خوشه طلایی ساوه - آرمان گهرسیرجان
سپیدرود رشت - خونه به خونه بابل

*هفته نهم

آلومینیوم اراک - مس رفسنجان
آرمان گهرسیرجان - سپیدرود رشت
ملوان بندرانزلی - استقلال خوزستان
قشقایی شیراز - نیروی زمینی تهران
خونه به خونه بابل - شهرداری تبریز
گل ریحان البرز - خوشه طلایی ساوه
مس کرمان - فجرسپاسی شیراز
سرخپوشان پاکدشت - نود ارومیه
اروند خرمشهر - بادران تهران

*هفته دهم

بادران تهران - ملوان بندرانزلی
خوشه طلایی ساوه - اروند خرمشهر
مس رفسنجان - مس کرمان
فجرسپاسی شیراز - گل ریحان البرز
شهرداری تبریز - آلومینیوم اراک
سپیدرود رشت - قشقایی شیراز
استقلال خوزستان - سرخپوشان پاکدشت
نود ارومیه - آرمان گهرسیرجان
نیروی زمینی تهران - خونه به خونه بابل

*هفته یازدهم

خونه به خونه بابل - مس رفسنجان
ملوان بندرانزلی - سپیدرود رشت
اروند خرمشهر - استقلال خوزستان
سرخپوشان پاکدشت - نیروی زمینی تهران
آرمان گهرسیرجان - شهرداری تبریز
قشقایی شیراز - آلومینیوم اراک
خوشه طلایی ساوه - فجرسپاسی شیراز
گل ریحان البرز - نود ارومیه
مس کرمان - بادران تهران

*هفته دوازدهم

مس رفسنجان - ملوان بندرانزلی
فجرسپاسی شیراز - اروند خرمشهر
نود ارومیه - مس کرمان
سپیدرود رشت - گل ریحان البرز
بادران تهران - خوشه طلایی ساوه
شهرداری تبریز - قشقایی شیراز
آلومینیوم اراک - سرخپوشان پاکدشت
نیروی زمینی تهران - آرمان گهرسیرجان
استقلال خوزستان - خونه به خونه بابل

*هفته سیزدهم

گل ریحان البرز - مس رفسنجان
اروند خرمشهر - سپیدرود رشت
مس کرمان - استقلال خوزستان
ملوان بندرانزلی - نیروی زمینی
سرخپوشان پاکدشت - شهرداری تبریز
آرمان گهرسیرجان - آلومینیوم اراک
خونه به خونه بابل - قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه - نود ارومیه
فجرسپاسی شیراز - بادران تهران

*هفته چهاردهم

شهرداری تبریز - ملوان بندرانزلی
نیروی زمینی تهران - اروند خرمشهر
سپیدرود رشت - مس کرمان
بادران تهران - گل ریحان البرز
مس رفسنجان - خوشه طلایی ساوه
نود ارومیه - فجرسپاسی شیراز
قشقایی شیراز - سرخپوشان پاکدشت
استقلال خوزستان - آرمان گهرسیرجان
الومینیوم اراک - خونه به خونه بابل

*هفته پانزدهم

فجرسپاسی شیراز - مس رفسنجان
خوشه طلایی ساوه - سپیدرود رشت
گل ریحان البرز - استقلال خوزستان
مس کرمان - نیروی زمینی تهران
اروند خرمشهر - شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی - آلومینیوم اراک
آرمان گهرسیرجان - قشقایی شیراز
نود ارومیه - بادران تهران
سرخپوشان پاکدشت - خونه به خونه بابل

*هفته شانزدهم

خونه به خونه بابل - ملوان بندرانزلی
قشقایی شیراز - اروند خرمشهر
آلومینیوم اراک - مس کرمان
شهرداری تبریز - گل ریحان البرز
استقلال خوزستان - خوشه طلایی ساوه
نیروی زمینی تهران - فجرسپاسی شیراز
مس رفسنجان - نود ارومیه
سپیدرود رشت - بادران تهران
سرخپوشان پاکدشت - آرمان گهرسیرجان

*هفته هفدهم

بادران تهران - مس رفسنجان
فجرسپاسی شیراز - سپیدرود رشت
نود ارومیه - استقلال خوزستان
گل ریحان البرز - نیروی زمینی تهران
مس کرمان - شهرداری تبریز
اروند خرمشهر - آلومینیوم اراک
ملوان بندرانزلی - قشقایی شیراز
خوشه طلایی ساوه - سرخپوشان پاکدشت
آرمان گهرسیرجان - خونه به خونه بابل

 


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با گل ریحان