شماره‌ی خبر : ‌2424 | تعداد بازدید : 425
یکشنبه 19 آذر ماه 1396 ساعت 13:13

برنامه کامل دوربرگشت رقابت‌های لیگ یک

برنامه کامل بازی‌های دوربرگشت رقابت‌های لیگ دسته اول کشور اعلام شد و بر این اساس تیم مس کرمان نیز برنامه دقیق بازی‌های خود را دریافت کرد

برنامه کامل دوربرگشت رقابت‌های لیگ یک

برنامه کامل بازی‌های دوربرگشت رقابت‌های لیگ دسته اول کشور اعلام شد و بر این اساس تیم مس کرمان نیز برنامه دقیق بازی‌های خود را دریافت کرد:

هفته هجدهم ‏
یکشنبه17 دی 96‏

ماشین سازی تبریز- نفت مسجد سلیمان-  ساعت  ‏ ‏14 ‏-- ورزشگاه بنیان دیزل ‏تبریز ‏ 
شهرداری ماهشهر -راه آهن تهران ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهدا ‏ ماهشهر ‏ خوزستان ‏
آینده سازان برق جدید شیراز -ملوان ‏بندرانزلی ‏14‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏ ‏
اکسین البرز- گل گهر سیرجان ‏ ‏14‏- ورزشگاه انقلاب کرج البرز
مس کرمان -شهرداری تبریز ‏14‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان کرمان
نساجی مازندران- ایرانجوان بوشهر ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر 
مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران ‏ ‏14‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان کرمان
صبای قم- آلومینیوم اراک ‏ ‏14‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏ 
بادران تهران- فجر سپاسی شیراز ‏14‏- ورزشگاه کارگران تهران 

هفته نوزدهم
یکشنبه24 دی 96‏

نفت مسجد سلیمان -صبای قم - ساعت ‏14‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان
فجر سپاسی شیراز- ماشین سازی تبریز- ساعت ‏- ورزشگاه نوزدهم شهید دستغیب ‏شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر -بادران تهران ‏- ساعت- ورزشگاه نوزدهم شهید بهشتی ‏بوشهر ‏
آلومینیوم اراک- مس رفسنجان  ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه امام خمینی اراک ‏
خونه به خونه مازندران- مس کرمان  ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏بابل ‏
گل گهر سیرجان- نساجی مازندران  - ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاهاختصاصی گل ‏گهر سیرجان
راه آهن تهران- آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت   ‏ ‏14‏ نوزدهم راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
شهرداری تبریز -شهرداری ماهشهر ‏- ساعت ‏14‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی- اکسین البرز ‏ ‏14‏- ساعت- ورزشگاه تختی انزلی ‏

هفته بیستم ‏
یکشنبه اول بهمن 96‏

ماشین سازی تبریز -گل گهر سیرجان – ساعت ‏14‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان -ایرانجوان بوشهر ‏– ساعت‏14‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
آینده سازان برق جدید شیراز -  – ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز - شهرداری تبریز ‏ ساعت ‏14 ‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان -  راه آهن تهران– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران -  آلومینیوم اراک– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائم شهر ‏
مس رفسنجان -  فجر سپاسی شیراز– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم -  خونه به خونه مازندران– ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران- ملوان بندرانزلی– ساعت ‏14‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏

هفته بیست و یکم ‏

یکشنبه 8 بهمن 96‏
شهرداری ماهشهر -   مس رفسنجان – ساعت14‏– ورزشگاه  شهدا ماهشهر ‏
فجر سپاسی شیراز -  نفت مسجد سلیمان– ساعت14– ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر -   ماشین سازی تبریز ‏– ساعت14– ورزشگاه شهید بهشتی ‏ بوشهر ‏
آلومینیوم اراک -  بادران تهران– ساعت14– ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه مازندران -   نساجی ‏مازندران– ساعت14– ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان -   مس کرمان– ساعت14– ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
راه آهن تهران -   اکسین البرز– ساعت14– ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
شهرداری تبریز -   آینده سازان برق جدید شیراز– ساعت14– ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی- صبای قم– ساعت14 – ورزشگاه تختی ‏ انزلی

هفته بیست و دوم
شنبه14 بهمن 96‏

ماشین سازی تبریز -   راه آهن تهران- ساعت14‏ ‏– ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز -  خونه به خونه ‏مازندران- ساعت14– ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت14– ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان -  ملوان بندرانزلی ‏- ساعت14– ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران -  شهرداری ماهشهر- ساعت14– ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائم شهر ‏
مس رفسنجان -  گل گهر سیرجان- ساعت14 – ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم- ایرانجوان بوشهر- ساعت14– ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران- شهرداری تبریز- ساعت14– ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
نفت مسجد سلیمان -  آلومینیوم اراک- ساعت14:15 – ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته بیست و سوم
دوشنبه23 بهمن 96‏

راه آهن تهران -  بادران تهران – ساعت ‏14‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
خونه به خونه مازندران -  نفت مسجد ‏سلیمان– ساعت ‏14 - ورزشگاه هفتم تیر بابل
آینده سازان برق جدید شیراز –   مس ‏کرمان– ساعت ‏14‏- ورزشگاه دستغیب ‏ شیراز ‏
گل گهر سیرجان -   صبای قم ‏– ساعت ‏‏14‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
شهرداری تبریز -   مس رفسنجان– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز
ملوان بندرانزلی -   نساجی مازندران– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
آلومینیوم اراک -    ماشین سازی تبریز– ساعت ‏ ‏14‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
ایرانجوان بوشهر -   فجر سپاسی شیراز ‏– ساعت ‏‏14:15‏- ورزشگاه بهشتی ‏ بوشهر ‏
شهرداری ماهشهر- اکسین البرز– ساعت ‏ ‏14:15‏ ‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و چهارم
یکشنبه29 بهمن 96‏

بادران تهران - گل گهر سیرجان - ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
ماشین سازی تبریز -  شهرداری تبریز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز -   آلومینیوم اراک- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
مس کرمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
نساجی مازندران -  اکسین البرز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهید وطنی ‏ قائمشهر ‏
مس رفسنجان -  ملوان بندرانزلی- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
صبای قم -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏14‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
نفت مسجد سلیمان –  راه آهن تهران- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر -  خونه به خونه ‏مازندران- ساعت ‏14:30‏- ورزشگاه ‏ شهید بهشتی بوشهر ‏

هفته بیست و پنجم
یکشنبه6 اسفند 96‏

راه آهن تهران -   مس رفسنجان – ساعت ‏14:15‏ ‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
شهرداری تبریز –   نساجی مازندران– ساعت ‏ ‏14:15‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
ملوان بندرانزلی- نفت مسجد سلیمان– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
خونه به خونه  مازندران -   بادران تهران– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل
گل گهر سیرجان -    فجر سپاسی شیراز– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
آینده سازان برق جدید شیراز - ماشین سازی ‏تبریز– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز -   مس کرمان– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
آلومینیوم اراک -   ایرانجوان بوشهر– ساعت ‏14:15‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
شهرداری ماهشهر -  صبای قم– ساعت ‏14:45‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و ششم

یکشنبه13 اسفند 96‏
ماشین سازی تبریز -  خونه به خونه  ‏مازندران - ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
بادران تهران -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم -  راه آهن تهران- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
آلومینیوم اراک -   ملوان بندرانزلی- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
فجر سپاسی شیراز -   شهرداری ماهشهر- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه دستغیب ‏ شیراز ‏
مس رفسنجان -  اکسین البرز- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
نساجی مازندران -  مس کرمان- ساعت ‏14:30‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
نفت مسجد سلیمان -  شهرداری تبریز- ساعت ‏15‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
ایرانجوان بوشهر - گل گهر سیرجان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

هفته بیست و هفتم
یکشنبه20 اسفند 96‏

آینده سازان برق جدید شیراز –   نساجی ‏مازندران - ساعت ‏14:45‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
شهرداری تبریز- صبای قم- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
خونه به خونه  مازندران -   آلومینیوم ‏اراک- ساعت ‏14:45‏ ‏- ورزشگاه هفتم تیر بابل
راه آهن تهران -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
اکسین البرز -   ماشین سازی تبریز- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی -   ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه بیست و هفتم تختی ‏ انزلی
گل گهر سیرجان -    نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
مس کرمان -   مس رفسنجان- ساعت ‏14:45‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان ‏
شهرداری ماهشهر -  بادران تهران- ساعت ‏15:15‏‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته بیست و هشتم
شنبه26 اسفند 96‏

مس رفسنجان –  نساجی مازندران – ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهدا رفسنجان ‏
ماشین سازی تبریز -  ملوان بندرانزلی- ساعت ‏15‏ ‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
فجر سپاسی شیراز -   آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
صبای قم -   مس کرمان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
بادران تهران -   اکسین البرز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
خونه به خونه  مازندران -  گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏15‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
آلومینیوم اراک -  شهرداری تبریز- ساعت ‏15‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
ایرانجوان بوشهر -  راه آهن تهران- ساعت ‏15:15‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجد سلیمان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏15:15‏ ‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان

هفته بیست و نهم
پنجشنبه 9 فروردین 97‏

راه آهن تهران -    خونه به خونه  ‏مازندران- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
آینده سازان برق جدید شیراز -   مس ‏رفسنجان- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز –   صبای قم- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان- نفت مسجد سلیمان- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران -   بادران تهران- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
گل گهر سیرجان -   آلومینیوم اراک- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه اختصاصی ‏ سیرجان
ملوان بندرانزلی -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏16‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
شهرداری تبریز -    ایرانجوان  بوشه- ساعت ر ‏16‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز
شهرداری ماهشهر -   ماشین سازی تبریز- ساعت ‏16:30‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته سی ام
چهارشنبه15 فروردین 97‏

بادران تهران -  مس رفسنجان - ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
صبای قم –  نساجی مازندران- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه یادگار امام ‏ قم ‏
ماشین سازی تبریز -   مس کرمان- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
گل گهر سیرجان -   ملوان بندرانزلی- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه اختصاصی سیرجان
فجر سپاسی شیراز -  اکسین البرز- ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
آلومینیوم اراک -   راه آهن تهران- ساعت ‏16:15‏-ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه  مازندران -   شهرداری ‏تبریز- ساعت ‏16:15‏ ‏-ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
ایرانجوان بوشهر- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏16:30‏ ‏-ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
نفت مسجد سلیمان -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز ‏- ساعت ‏16:45‏ -ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته سی و یکم
سه ‏شنبه21 فروردین 97‏

اکسین البرز- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
ملوان بندرانزلی -    خونه به خونه  ‏مازندران- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
نساجی مازندران -    ماشین سازی تبریز- ساعت ‎16:30‎ ‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس رفسنجان -   صبای قم- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه شهدا ‏ رفسنجان
شهرداری تبریز -   فجر سپاسی شیراز- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری  ‏ تبریز
راه آهن تهران -    گل گهر سیرجان- ساعت ‎16:30‎‏- ورزشگاه راه آهن(اکباتان)‏ تهران ‏
آینده سازان برق جدید شیراز -  ایرانجوان  ‏بوشهر- ساعت ‎16:30‎ ‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
شهرداری ماهشهر -   آلومینیوم اراک- ساعت ‎17‎‏ - ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏

هفته سی و دوم
سه شنبه28 فروردین 97‏

ماشین سازی تبریز -   مس رفسنجان- ساعت ‏17‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان -  نساجی مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه سی و ‏دوم شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز -   مس کرمان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه سی و ‏دوم شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر -  اکسین البرز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
آلومینیوم اراک - آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت‏- ورزشگاه سی و ‏دوم امام خمینی ‏ اراک ‏
گل گهر سیرجان -   شهرداری تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان
بادران تهران -   صبای قم- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه کارگران ‏ تهران ‏
ملوان بندرانزلی -   راه آهن تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
خونه به خونه  مازندران- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏

هفته سی و سوم
سه شنبه 4 اردیبهشت 97‏

شهرداری ماهشهر -    ملوان بندرانزلی ‏- ساعت ‏17‏- ورزشگاه شهدا ماهشهر ‏
آینده سازان برق جدید شیراز -  گل گهر ‏سیرجان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
اکسین البرز -    خونه به خونه  مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه انقلاب ‏ کرج ‏
مس کرمان -   آلومینیوم اراک- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه امام علی ‏ کرمان
نساجی مازندران -    فجر سپاسی شیراز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
صبای قم -     ماشین سازی تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه یادگار امام ‏ قم
شهرداری تبریز -    راه آهن تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه اختصاصی شهرداری ‏ تبریز  ‏
مس رفسنجان -    ایرانجوان  بوشهر- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهدا ‏ رفسنجان
بادران تهران- نفت مسجد سلیمان - ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه کارگران تهران ‏

هفته سی و چهارم
دوشنبه 10 اردیبهشت 97‏

ماشین سازی تبریز -   بادران تهران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه بنیان دیزل ‏ تبریز ‏
نفت مسجد سلیمان -  مس رفسنجان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهنام ‏محمدی مسجدسلیمان
فجر سپاسی شیراز -   صبای قم- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید دستغیب ‏ شیراز ‏
ایرانجوان بوشهر -  مس کرمان- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏
آلومینیوم اراک -   اکسین البرز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه امام خمینی ‏ اراک ‏
خونه به خونه  مازندران -  آینده سازان برق جدید ‏شیراز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه هفتم تیر ‏ بابل ‏
راه آهن تهران -   نساجی مازندران- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه راه آهن ‏‏(اکباتان) ‏ تهران ‏
ملوان بندرانزلی -  شهرداری تبریز- ساعت ‏17‏‏- ورزشگاه تختی ‏ انزلی
گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر- ساعت ‏17‏- ورزشگاه اختصاصی سیرجان


نام‌ :
ایمیل :
نمایش داده نمی‌شود
تلفن :
نمایش داده نمی‌شود
وبگاه‌ :
متن :
 

امتیاز هواداران مس به بازیکنان در بازی با سپاسی