نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال پاس قم در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 11:00تهرانهندبال پاس قم23 - 34هندبال مس کرمان0
2جمعه 17 بهمن 99 س 12:30دهدشتفراز بام دهدشت31 - 26هندبال پاس قم0
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 11:00تهرانهندبال پاس قم22 - 25هندبال زغالسنگ طبس0
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 16:15سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان38 - 21هندبال پاس قم0
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان33 - 24هندبال پاس قم0
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30تهرانهندبال پاس قم23 - 37فراز بام دهدشت0
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30طبسهندبال زغالسنگ طبس29 - 20هندبال پاس قم0
8دوشنبه 20 بهمن 99 س 13:00تهرانهندبال پاس قم - هندبال سپاهان اصفهان0
جمع کل امتیازات : 0