نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال ذوب آهن در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 13:30اصفهانهندبال ذوب آهن36 - 21هندبال زغالسنگ طبس2
2جمعه 17 بهمن 99 س 12:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان27 - 28هندبال ذوب آهن2
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 19:00اصفهانهندبال ذوب آهن24 - 26هندبال مس کرمان0
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 19:15دهدشتفراز بام دهدشت23 - 21هندبال ذوب آهن0
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 20هندبال ذوب آهن0
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30اصفهانهندبال ذوب آهن29 - 32هندبال سپاهان اصفهان0
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان37 - 34هندبال ذوب آهن0
جمع کل امتیازات : 4