نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال نیروی زمینی کازرون در دور نهایی لیگ برتر هندبال فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1چهارشنبه 15 بهمن 99 س 13:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون34 - 24فراز بام دهدشت2
2جمعه 17 بهمن 99 س 12:30طبسهندبال زغالسنگ طبس27 - 32هندبال نیروی زمینی کازرون2
3یکشنبه 19 بهمن 99 س 16:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون22 - 22هندبال سپاهان اصفهان1
4سه‌شنبه 21 بهمن 99 س 19:45کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون29 - 25هندبال مس کرمان2
5پنج‌شنبه 23 بهمن 99 س 16:00دهدشتفراز بام دهدشت26 - 28هندبال نیروی زمینی کازرون2
6شنبه 25 بهمن 99 س 18:30کازرونهندبال نیروی زمینی کازرون22 - 22هندبال زغالسنگ طبس1
7دوشنبه 27 بهمن 99 س 13:30سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان30 - 34هندبال نیروی زمینی کازرون2
8چهارشنبه 29 بهمن 99 س 15:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان - هندبال نیروی زمینی کازرون0
جمع کل امتیازات : 12