نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال سپاهان اصفهان در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 19:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان20 - 21هندبال زغالسنگ طبس0
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 15:30سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان21 - 19هندبال سپاهان اصفهان0
3جمعه 25 مهر 99 س 17:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 21هندبال پرواز هوانیروز2
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 18:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان24 - 35هندبال سپاهان اصفهان2
5جمعه 23 آبان 99 س 15:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 22فراز بام دهدشت2
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 16:00طبسهندبال زغالسنگ طبس26 - 29هندبال سپاهان اصفهان2
7شنبه 22 آذر 99 س 13:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان24 - 31هندبال مس کرمان0
8دوشنبه 24 آذر 99 س 13:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز23 - 26هندبال سپاهان اصفهان2
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 14:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 21هندبال کیمیا کاشت کردستان2
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 14:00دهدشتفراز بام دهدشت24 - 24هندبال سپاهان اصفهان1
جمع کل امتیازات : 13