نوع لیــگ :
نام لیــگ :
نام فصــل :
نام تیم :
بازی‌های تیم هندبال پرواز هوانیروز در گروه دوم دور اول لیگ برتر هندبال در فصل 99-00 (فصل 1399-1400)
ردیفتاریخ مسابقهمحل برگزاریتیم میزباننتیجهتیم میهمانامتیاز
1یکشنبه 20 مهر 99 س 12:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز24 - 31هندبال مس کرمان0
2سه‌شنبه 22 مهر 99 س 17:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز22 - 22هندبال کیمیا کاشت کردستان1
3جمعه 25 مهر 99 س 17:00سالن هندبال سپاهانهندبال سپاهان اصفهان31 - 21هندبال پرواز هوانیروز0
4چهارشنبه 21 آبان 99 س 13:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز20 - 39فراز بام دهدشت0
5جمعه 23 آبان 99 س 19:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز19 - 26هندبال زغالسنگ طبس0
6پنج‌شنبه 20 آذر 99 س 19:00سالن شهید تجلی کرمانهندبال مس کرمان23 - 13هندبال پرواز هوانیروز0
7شنبه 22 آذر 99 س 13:00کردستانهندبال کیمیا کاشت کردستان27 - 27هندبال پرواز هوانیروز1
8دوشنبه 24 آذر 99 س 13:00تهرانهندبال پرواز هوانیروز23 - 26هندبال سپاهان اصفهان0
9سه‌شنبه 16 دی 99 س 12:00دهدشتفراز بام دهدشت28 - 18هندبال پرواز هوانیروز0
10پنج‌شنبه 18 دی 99 س 17:00طبسهندبال زغالسنگ طبس22 - 29هندبال پرواز هوانیروز2
جمع کل امتیازات : 4